Wij en onze partners gebruiken cookies om je onze diensten te leveren en je advertenties te tonen die zijn gebaseerd op je interesses.
Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in ons cookiebeleid.

Registreer GRATIS!
Ontdek de voordelen van de Bouw-APP.

koppeling koppeling

Bouwen met een architect

Voor elke bouw of verbouwing waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is bent u verplicht een architect aan te stellen. Een architect zorgt zowel voor het concept/ontwerp als voor de controle op de uitvoering van de werkzaamheden. De volledige opdracht van de architect wordt vastgelegd in het contract dat u met hem sluit. De architect zal voor zijn diensten een honorarium aanrekenen.

Als u geen architect aanstelt en dat wettelijk wel verplicht is, riskeert u te worden vervolgd. Bovendien loopt u ook een ander risico: als uw aannemer bepaalde werken niet goed uitgevoerd heeft, zult u hiervoor geen (volledige) schadevergoeding kunnen eisen als blijkt dat de verplichte controle door een architect deze schade had kunnen voorkomen. 

Waarom

Een huis bouwen of verbouwen is geen alledaagse gebeurtenis. Bouwen is één van de belangrijkste beslissingen in uw leven. Het is een boeiende ervaring die veel fijne momenten met zich meebrengt. Maar het houdt ook duidelijke keuzes in, keuzes waarmee u uw hele verdere leven geconfronteerd zal worden. Uw huis is dus meer dan een aantal vierkante meter en een hoop bakstenen. Het is in de eerste plaats uw leefomgeving.
Om van uw huis ook uw thuis te maken is het van het grootste belang dat een leefwereld gecreëerd wordt waarin u zich goed voelt. Een huis moet niet enkel mooi, maar ook comfortabel en functioneel zijn. Een huis moet een identiteit hebben die overeenstemt met uw persoonlijkheid, uw omgeving en uw cultuur.
Een architect kan u daarbij helpen. Hij is uw vertrouwenspersoon. Hij luistert naar uw verlangens en heeft ook aandacht voor wat niet gezegd wordt. Zo kan hij een omgeving creëren die uw behoeften en gevoelens volledig weerspiegelt.
De Belgische wetgeving verplicht een beroep te doen op de tussenkomst van een architect voor elke bouw of verbouwing waarvoor een bouwvergunning vereist is. De wet van 20 februari 1939 verplicht de tussenkomst van een architect voor het opmaken van de plannen en de controle op de uitvoering van de werken. De kandidaat-bouwer kan zijn project op verschillende manieren verwezenlijken. Twee formules zijn in België gebruikelijk.

Een woning of verbouwing "op maat"

Hierbij vraagt u een architect om een huis te ontwerpen dat precies tegemoetkomt aan uw persoonlijke wensen. Voor de realisatie slaan de bouwheer en de architect de handen in elkaar. De uitvoering van de werken wordt daarna toevertrouwd aan één of meer aannemers. Deze formule is in ons land het meest gebruikelijk. De architect ontwerpt uw woning, controleert de uitvoering van de werken en begeleidt u gedurende het volledige bouwproces. De architect fungeert hier als uw persoonlijke raadgever. Deze formule vereist daarom een echte vertrouwensrelatie. U als bouwheer behoudt de vrijheid om zelf het budget te beheren en de aannemer(s) te kiezen. Deze formule wordt in deze brochure verder uitgediept.

Een sleutel-op-de-deur-woning

U kan ook voor een kant-en-klaar-huis kiezen. In dat geval koopt u een standaardhuis bij een "promotor", die meestal zelf de architect kiest of voorstelt. Deze architect werkt in opdracht van de promotor waardoor hij in sommige gevallen het moeilijk zal hebben de belangen van de klant (uzelf als toekomstige eigenaar) te verdedigen. In deze omstandigheden raadt de Orde van Architecten de toekomstige eigenaar aan zelf een onafhankelijk architect van zijn keuze te raadplegen en zo zijn belangen te beschermen. Deze "als raadgever optredend architect" handelt totaal onafhankelijk van de promotor en staat de toekomstige eigenaar terzijde van bij het ondertekenen van het bouwcontract tot aan de oplevering van de werken. Bouwen of verbouwen is geen licht werk. Summiere plannen volstaan niet, goedbedoelde maar incompetente adviezen evenmin. De stabiliteit van het gebouw, uw veiligheid en die van de gemeenschap staan immers op het spel. Een architect kan u tijd en geld besparen door u juiste en budgettair verantwoorde investeringen aan te raden, door alle rekeningen en facturen te controleren, door op uw toekomstplannen te anticiperen. Als onafhankelijk vakman zal de architect erop toezien dat aannemers en promotoren materialen en werkwijzen voorstellen die overeenkomen met de voorschriften van de lastenboeken en uw belangen. Kiezen voor een architect is kiezen voor kwaliteit. Alleen de architect kan functie, vorm en structuur verenigen tot nieuwe ruimten die een weerspiegeling zijn van uw persoonlijkheid, uw omgeving, uw cultuur. Enkel indien onze woningen voldoen aan de vereisten van architecturale kwaliteit, kunnen zij tekens worden van onze maatschappij en krijgt onze gebouwde omgeving opnieuw betekenis

Bron: architect.begoogleInArticle2

Prijs en uitvoering (indicatie)

Uitvoerder : Bouwheer
Duur: 1 we(e)k(en)


Hoeveelheid: 0.00
Eenheidsprijs: 0.00 €
-------------------------- -------------------
Totaal: 0 €


googleInArticleEven wachten ...