Wij en onze partners gebruiken cookies om je onze diensten te leveren en je advertenties te tonen die zijn gebaseerd op je interesses.
Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in ons cookiebeleid.

Registreer GRATIS!
Ontdek de voordelen van de Bouw-APP.

koppeling koppeling

Plaatsen van rioleringsbuizen

Om de afvalwater- en regenwaterleidingen goed te kunnen onderhouden en het dichtslibben ervan te vermijden, gelden er een aantal richtlijnen voor de bepaling van hun juiste diameter en hellingsgraad. Hier volgen enkele vuistregels voor het aanleggen van afval- en regenwaterleidingen onder en voor gebouwen. 

Afvalwater (grijs water) en WC-water (zwart water)

Diameter

De diameter van de afvalwaterleiding moet voldoende groot zijn om een goed onderhoud en inspectie mogelijk te maken. Een leiding met een te grote diameter is wel goed te onderhouden, maar slibt vlugger aan. Voor een goede toegankelijkheid wordt theoretisch een minimale diameter van 125 mm aanbevolen. Voor meerdere woningen of industriële gebouwen met een specifieke afvalwaterproductie zal niet enkel de mogelijkheid tot onderhoud bepalend zijn voor de diameter, maar moet ook rekening worden gehouden met het afvalwaterpiekdebiet. Voor dergelijke grotere gebouwen kunnen de leidingen variëren in diameter van 125 mm tot 160 mm (uitzonderlijk tot 200 mm). De diameter wordt hier best specifiek berekend. Een dimensioneringsmethode kun je verder in dit hoofdstuk raadplegen. 

Helling

Je moet in de eerste plaats rekening houden met het aansluitpeil op de straatriolering (op te vragen bij je gemeente/rioolbeheerder). Dat is immers de afwaartse randvoorwaarde voor de diepteligging en hellingen van de leidingen op je privéterrein. Om het aanslibben van leidingen te vermijden wordt gestreefd naar een minimale helling van 10 mm/m. In zeer uitzonderlijke gevallen kan een helling van 1 à 2 mm/m een oplossing bieden, vooral wanneer het hoogteverschil tussen de woning en het aansluitputje te klein is. Indien zelfs die hellingsgraad niet kan moet je een persleiding aanleggen. Bij een te grote helling (groter dan 25 mm/m) bestaat er gevaar voor verstopping omdat de vaste stoffen dan achterblijven, uitdrogen en aanslibben. Het is vooral belangrijk alle leidingen onder één helling aan te leggen. Zo verspreid de aanslibbing over de verschillende leidingen en ontstaan er geen verstoppingen. De leidingen worden best op een aan de ondergrond aangepaste fundering geplaatst om verzakkingen te vermijden. Om de ophoping van vuil te vermijden pas je best zo weinig mogelijk valputten toe. Ook slecht afgewerkte controleputjes verhogen het risico op verstoppingen. Een perfect stroomprofiel verkrijgen is dus erg belangrijk. Hiervoor zijn geprefabriceerde afvoerputjes het meest aangewezen. Vermijdt bochten van 90° en T-verbindingen in de horizontale tracés. Over het algemeen zijn bochten kleiner dan 45° en Y-verbindingen aanbevolen. Plaats ook beter geen sifons of disconnectieputjes. Die verhogen het risico op verstoppingen. Geuroverlast kun je vermijden door een waterslot op elk toestel.


googleInArticle2

Hemelwater

Diameter

Voor een regenwaterleiding gelden grotendeels dezelfde richtlijnen als voor de afvalwaterleiding. Voor een goede toegankelijkheid wordt een minimale diameter van 90 mm aanbevolen. In de praktijk zal een diameter van 110 mm voor één woning meestal voldoen. Voor grotere oppervlakken is een exacte berekening van de diameter noodzakelijk.

Helling

Hou rekening met het aansluitpeil op de straatriolering (op te vragen bij je gemeente/rioolbeheerder) of de regenwaterput. Dat is de afwaartse randvoorwaarde voor de diepteligging en hellingen van de leidingen op je privéterrein. Mogelijk kan je het regenwater ook infiltreren op je eigen terrein en moet je rekening houden met de randvoorwaarden van de infiltratievoorziening. Indien gewenst en toegelaten kun je de overloop aansluiten op de kunstmatige afvoerweg voor regenwater. Minimaal te respecteren hellingen zijn voor regenwater minder van belang. Regenwaterleidingen die tijdelijk onder water staan omwille van afwaartse randvoorwaarden (bv. infiltratievoorziening die geleidelijk leegloopt) leiden zelden tot een probleem.

Bron: vmm.be

Doe-het-zelf

Volg je plan en werk van achter naar de straat toe. Let op volgende punten:

  1. Kruisen of boven elkaar leggen van buizen vermijden als dat kan
  2. Maken van bochten (ipv 90° beter 2 keer 45°)
  3. Verval van minstens 0,5 cm per meter

Uitleg over het principe van buizen plaatsen 


Prijs en uitvoering (indicatie)

Uitvoerder : Aannemer/Bouwheer
Duur: 1 we(e)k(en)


Hoeveelheid: 60.00 lm
Eenheidsprijs: 30.00 €
-------------------------- -------------------
Totaal: 1800 €

In onze budgetbepaling houden we rekening met 60 meter riolering en regenwater afvoeren.Vraag een offerte op om de correcte prijs te budgetteren.


googleInArticleEven wachten ...