Wij en onze partners gebruiken cookies om je onze diensten te leveren en je advertenties te tonen die zijn gebaseerd op je interesses.
Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in ons cookiebeleid.

Registreer GRATIS!
Ontdek de voordelen van de Bouw-APP.

koppeling koppeling

Perceelgrenzen en gemeenschappelijke muren

Hoewel een landmeter voldoende gekend is als dé vakman die zich bezighoudt met het opmeten van gronden en dergelijke, omhelst het beroep veel meer.

Landmeter vinden? Zoek op goudengids (geef je postcode in om lokale bedrijven te vinden)

Opmeten en afpalen

Indien het niet duidelijk is waar de perceelgrenzen en de rooilijn zich bevinden is het verstandig om een landmeter in te schakelen. Deze meet dan de begrenzing op.

Dit geldt zowel voor de horizontale begrenzingen van vastgoed (bijvoorbeeld de grenzen van een grond), als verticaal (bij de verdelingen van appartementsgebouwen).

De afpaling gebeurt door de landmeter waardoor de grenzen duidelijk zijn afgebakend. (oude grenspalen kunnen ook wel eens, moedwillig of niet, zijn verplaatst)

Niemand anders dan de landmeter mag een afpaling tussen twee partijen uitvoeren.

Afpaling in der minne

Meestal gebeurt een afpaling in der minne: Stel; twee buren hebben een gemeenschappelijke grens die onzeker of niet meer goed zichtbaar is.

Op gezamenlijk initiatief (en met gedeelde kosten) kunnen ze een landmeter aanspreken die neutraal, onafhankelijk en deskundig de grens terug bepaalt.

We noemen dit "in der minne" omdat dit soort afpaling inderdaad vriendelijk en zonder rechters kan afgehandeld worden.

Op de grenspunten worden dan grenspalen geplaatst, er wordt een plan opgesteld dat door alle partijen voor akkoord wordt ondertekend.

De landmeter zal dit proces verbaal van afpaling laten registreren zodat de grens achteraf niet meer betwist kan worden.

Gerechtelijke afpaling

Soms komt het voor dat een grens betwist wordt door een buur. Als er geen vriendschappelijke oplossing mogelijk is heeft ieder het recht om de afpaling te eisen.

Dit recht kan niemand ontnomen worden en kan niet verjaren; uw buur kan u dus niet beletten de afpaling te eisen.

Via een eis bij de vrederechter kan er een landmeter worden aangesteld om de afpaling uit te voeren, en zelfs als de buur verzaakt zich te verdedigen kan de procedure toch afgewerkt worden.


googleInArticle2

Muurovername

Muurovername is de handeling van opmeten en waarderen van een gemeen te maken scheidingsmuur, en het opstellen van een juridisch document dat de aankoop van de muurgemeenschap bewijst.

De akte van muurgemeenschap die door beide partijen wordt ondertekend moet worden geregistreerd. De overnemer (dus meestal de tweede bouwer) staat in voor de onkosten van opmaken van het proces verbaal van muurovername en van de registratie ervan.

Niet altijd een landmeter vereist

De muurovername is een activiteit die meestal door landmeters wordt gedaan, hoewel ook een architect of zelfs de twee eigenaars dit samen mogen doen.

Muurovername met overdracht van grond (als de over te nemen muur dus volledig op 1 eigendom staat) kan echter enkel gebeuren door een landmeter aangezien we hier over een grenswijziging spreken.

Waarom dan wel een landmeter ?

De muurovername uit te laten voeren door de landmeter heeft drie voordelen:

  1. De overnemer moet zich niet bezig houden met wat toch een vrij complexe materie is: juiste opmeting (ook onder de grond), berekeningen en kubering, hanteren van de juiste eenheidsprijzen, berekening van vetusteit, soms moet er worden overgenomen, soms niet, soms is er al overgenomen door een vorige eigenaar, ...
  2. Door de neutraliteit van de landmeter is de overlater (uw toekomstige buur) zeker van een correcte behandeling, en is er dus ook minder kans op betwistingen die kunnen uitgroeien tot heuse burenruzies.
  3. De administratieve registratiewerkzaamheden worden voor u geregeld.

Zeer veel misverstanden !

Door een verouderde wetgeving en dikwijls tegenstrijdige rechtspraak is de muurovername uitgegroeid tot discussiepunt nummer één bij veel beginnende bouwers.

De landmeter zal u kunnen adviseren of overname al dan niet verplicht of mogelijk is, zal kunnen uitzoeken of er misschien al een overname gebeurde enz.

Ook kan de landmeter als adviseur optreden voor de overlater (degene die de helft van zijn muur verkoopt) om het voorstel van de overnemer na te kijken op juistheid.

Plaatsbeschrijving bij aanvang werken

De plaatsbeschrijving bij aanvang werken wordt gebruikt om vast te stellen of er schade is aan een eigendom van de buren voordat de werken aanvangen, zodat enerzijds de buur niet ten onrechte kan beweren dat er schade zou zijn ontstaan tengevolge van de bouwwerken, en anderzijds dat de eventuele schade begroot kan worden. Vooral handig bij halfopen en gesloten bebouwingen, maar ook bij grondwerken dicht tegen gebouwen van de buren.

Zo moet de bouwheer of aannemer bijvoorbeeld bewijzen dat een barst in de gevel van de aanpalende woning niet het gevolg is van zijn werken.

Uiteraard kan dit bewijs enkel geleverd worden indien hij eerder een plaatsbeschrijving liet opmaken. Deze bevat:

  1. Beschrijving van allerhande gebreken
  2. Beschrijving van materiaalkeuze
  3. Beschrijving van bouwgebreken
  4. Inventaris van aanwezige delen
  5. Bevestiging dat bouwdelen vrij zijn van gebreken
  6. Foto"s
  7. ...

Dankzij een plaatsbeschrijving kunnen latere juridische twisten worden vermeden. Als er echter toch een rechtszaak ontstaat vormt de deskundig opgestelde plaatsbeschrijving een document met een zeer hoge bewijskracht.

In de regel wordt de vaststelling in een verslag (ook wel proces-verbaal) opgesteld, dat ter ondertekening wordt aangeboden aan de belanghebbende partijen.

Kost

Bij wijze van voorbeeld zal het ereloon voor een doorsnee perceel bouwgrond van 600m2 en met een waarde van 100.000€ circa 650€ bedragen (+ kosten en btw). Wij gaan ook uit van deze kostprijs in onze budgetbepaling.

Hier vind je de wettelijke prijsbarema"s van een landmeter. (ook voor een plaatsbeschrijving of een muurovername)

Bron: landmeter.be


Prijs en uitvoering (indicatie)

Uitvoerder : Aannemer/Bouwheer
Duur: 1 we(e)k(en)


Hoeveelheid: 1.00
Eenheidsprijs: 650.00 €
-------------------------- -------------------
Totaal: 650 €

Bij wijze van voorbeeld zal het ereloon voor een doorsnee perceel bouwgrond van 600m2 en met een waarde van 100.000€ circa 650€ bedragen (+ kosten en btw). Wij gaan ook uit van deze kostprijs in onze budgetbepaling.


googleInArticleEven wachten ...