Wij en onze partners gebruiken cookies om je onze diensten te leveren en je advertenties te tonen die zijn gebaseerd op je interesses.
Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in ons cookiebeleid.

Registreer GRATIS!
Ontdek de voordelen van de Bouw-APP.

koppeling koppeling

Ventilatiesystemen

Goed isoleren moet, maar een goede basisverluchting is ook nodig. Energiezuinig ventileren kan op verschillende manieren:

Bij de keuze voor mechanische aan- en afvoer van de lucht (systeem D) kan geopteerd worden voor een ventilatiesysteem met energieterugwinning. Met dit apparaat wordt de warmte teruggewonnen en gebruikt om de verse lucht die naar binnen stroomt te verwarmen. Het is aan te bevelen om dat systeem toe te passen in een zeer goed geïsoleerde en luchtdichte woning.

Bij de keuze voor natuurlijke toevoer en mechanische afvoer van lucht (systeem C) bestaan bijvoorbeeld vraag gestuurde vensterroosters die een gecontroleerde ventilatie mogelijk maken.

Waarom ventileren?

Een gezond binnenklimaat is zeer belangrijk voor elke bewoner (eigenaar of huurder) van de woning. Een kort filmpje op http://www.binnenklimaat.be/ legt duidelijk uit waarom.

Er zijn drie goede redenen om voldoende te ventileren:

  1. Mensen gebruiken zuurstof en ademen koolstofdioxide en waterdamp uit. Onvoldoende zuurstoftoevoer maakt lucht muf. Voldoende aanvoer van zuurstof door te ventileren is belangrijk voor de gezondheid van mens en huisdier. Het bevordert ook de goede werking van verbrandingstoestellen en verlaagt de kans op CO-vergiftiging door die toestellen.
  2. Elk gezin produceert per dag 10 à 20 liter woonvocht door te koken, te wassen, te douchen ... Door te ventileren en de vervuilde lucht af te voeren vermindert de kans op geuren en allergieën en wordt condensatie en schimmelvorming op de muren vermeden.
  3. Hinderlijke of schadelijke stoffen die in de woning vrijkomen krijgen door ventilatie geen kans om daar te blijven en zich op te stapelen.

googleInArticle2

Hoe ventileren?

Minimaal en gecontroleerd ventileren is meer dan vensters en deuren openzetten. Een gecontroleerde ventilatie zorgt voor het evenwicht tussen voldoende en niet overmatig ventileren. Dat is belangrijk om het energieverlies te beperken.

Het principe van een goede basisventilatie is gebaseerd op:

  • De toevoer van verse lucht
  • De doorstroming van lucht in de woning
  • De afvoer van vervuilde lucht

Verse lucht wordt aangevoerd via droge ruimtes: woonkamer, slaapkamers, bureau ... Deze verse lucht moet via de tussenruimtes (gang, trappenhal ...) kunnen doorstromen naar de natte ruimtes: keuken, badkamer, toilet, wasruimte, doucheruimte ...Vanuit de natte ruimtes wordt de vochtige, vervuilde lucht afgevoerd.

Op het grondplan van een woning wordt aangegeven wat het basisplan voor ventilatie is: toevoer van verse lucht via droge ruimte, doorstroom via tussenruimtes naar de natte ruimtes. Afvoer van de vochtige, vervuilde lucht vanuit de natte ruimtes.

Hoeveel ventileren?

De Belgische ventilatienorm (NBN D 50-001) bepaalt hoe snel een bepaalde hoeveelheid lucht in een ruimte ververst moet worden. In principe bedraagt de nodige hoeveelheid lucht die aan- en afgevoerd moet worden 3,6 m³/uur per vierkante meter vloeroppervlak van de ruimte.

De norm vermeldt ook de minimale hoeveelheden aan- of afvoerlucht per ruimte (woonkamer, slaapkamer, keuken, badkamer ...). Om het energieverbruik onder controle te houden, laat de norm toe de luchthoeveelheden voor bepaalde ruimtes te beperken.

Eisen in de energieprestatieregelgeving

Indien de werken kaderen binnen de werkzaamheden waarvoor een bouwaanvraag moet worden ingediend, moet worden voldaan aan de eisen uit de energieprestatieregelgeving. Een overzicht van deze ventilatie-eisen vindt u in het luik energieprestatieregelgeving voor bouwers.

Ventilatiesystemen

De Belgische norm schrijft verschillende mogelijkheden voor:

Systeem A: natuurlijke toevoer en natuurlijke afvoer

schema systeem A

Er is een toevoer van verse lucht via natuurlijke toevoerroosters in vensters of muren.

De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in binnenwanden of -deuren, of langs spleten onder de binnendeuren.

Afvoer van vervuilde lucht, in natte ruimten, gebeurt op natuurlijke wijze via verticale afvoerkanalen met regelbare roosters.

Systeem B : mechanische toevoer en natuurlijke afvoer

schema systeem B

Er is een mechanische toevoer van verse lucht via elektrische ventilatoren in de droge ruimten.

De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in binnenwanden of -deuren, of langs spleten onder de binnendeuren.

Afvoer van vervuilde lucht, in natte ruimten, gebeurt op natuurlijke wijze via verticale afvoerkanalen die zo dicht mogelijk bij de nok uitmonden.

Systeem C : natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

schema systeem C

Er is een toevoer van verse lucht via natuurlijke toevoerroosters in vensters of muren.

De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in binnenwanden of -deuren, of langs spleten onder de binnendeuren.

Afvoer van vervuilde lucht, in natte ruimten, gebeurt mechanisch, door elektrische ventilatoren.

Systeem D : mechanische toevoer en mechanische afvoer

schema systeem D

Er is een mechanische toevoer van verse lucht via elektrische ventilatoren in de droge ruimten.

De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in binnenwanden of -deuren, of langs spleten onder de binnendeuren.

Afvoer van vervuilde lucht, in natte ruimten, gebeurt mechanisch, door elektrische ventilatoren.

Bron: energiesparen.be


Prijs en uitvoering (indicatie)

Uitvoerder : Bouwheer/Leverancier ventilatie
Duur: 0 we(e)k(en)


Hoeveelheid: 0.00
Eenheidsprijs: 0.00 €
-------------------------- -------------------
Totaal: 0 €


googleInArticleEven wachten ...