Wij en onze partners gebruiken cookies om je onze diensten te leveren en je advertenties te tonen die zijn gebaseerd op je interesses.
Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in ons cookiebeleid.

Registreer GRATIS!
Ontdek de voordelen van de Bouw-APP.

koppeling koppeling

INDIENEN FORMULIER "EINDE DER WERKEN"

Waarom:

U bent verplicht te melden dat u de werkzaamheden voltooid heeft.


googleInArticle2

Wat?

Bij elke verleende stedenbouwkundige vergunning wordt een formulier "einde der werken" meegeleverd. Direct na het voltooien van de werkzaamheden bent u verplicht dit formulier in te vullen en te bezorgen aan de gemeente waar u heeft gebouwd. Dit kan op 3 manieren:

  1. Aangetekend op te sturen naar het adres op het formulier
  2. Persoonlijk af te geven in het gemeente- of stadhuis op de dienst ruimtelijke ordening
  3. Sommige gemeenten of steden bieden zelf de mogelijkheid om een digitale aangifte te doen via hun website

Wanneer:

Meteen na het beëindigen van de werken.

Voorbeeldformulier:

KENNISGEVING VAN ENDE DER WERKEN

U dient dit document VOLLEDIG INGEVULD en DIRECT NA HET EINDE DER WERKEN per aangetekende zending over te maken aan: DE GEMEENTE WAAR U GAAT BOUWEN

U kan het formulier ook persoonlijk komen overhandigen op DE GEMEENTE WAAR U GAAT BOUWEN


Ondergetekende geeft hierbij kennis aan het gemeentebestuur van DE GEMEENTE WAAR U GAAT BOUWEN dat de werken waarvoor zij/hij van het College van Burgemeester en Schepenen een stedenbouwkundige vergunning heeft bekomen, werden beëindigd.

 

Nr. van de aanvraag : ……………………………………………………………………..

Nr. energieprestatiebesluit : …………………………………………………………………….

Naam van de vergunninghouder : ……………………………………………………………………..

Plaats van de werken of handelingen : ……………………………………………………………………..

( Straat en huisnummer of bij gebrek daaraan de kadastrale gegevens)

Datum einde der werken : ……………………………………………………………………..

 

( Datum en handtekening )


Prijs en uitvoering (indicatie)

Uitvoerder : Bouwheer
Duur: 0 we(e)k(en)


Hoeveelheid: 0.00
Eenheidsprijs: 0.00 €
-------------------------- -------------------
Totaal: 0 €


googleInArticleEven wachten ...