Wij en onze partners gebruiken cookies om je onze diensten te leveren en je advertenties te tonen die zijn gebaseerd op je interesses.
Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in ons cookiebeleid.

Registreer GRATIS!
Ontdek de voordelen van de Bouw-APP.

koppeling koppeling

Indienen formulier "Aanvang der werken"

Waarom:

U bent verplicht te melden dat u de werkzaamheden gaat starten.


googleInArticle2

Wat:

Bij elke verleende stedenbouwkundige vergunning wordt een formulier "aanvang der werken" meegeleverd. Minstens 8 dagen voor aanvang van de werkzaamheden bent u verplicht dit formulier in te vullen en te bezorgen aan de gemeente waar u gaat bouwen. Dit kan op 3 manieren:

 1. Aangetekend opsturen naar het adres op het formulier
 2. Persoonlijk afgeven in het gemeente- of stadhuis op de dienst ruimtelijke ordening
 3. Sommige gemeenten of steden bieden zelfs de mogelijkheid om een digitale aangifte te doen via hun website

 

Wanneer:

Dit moet minstens 8 dagen voor de aanvang van de werken.

Voorbeeldformulier:

KENNISGEVING VAN AANVANG DER WERKEN

U dient dit document VOLLEDIG INGEVULD en MINSTENS 8 DAGEN VOOR DE AANVANG DER WERKEN per aangetekende zending over te maken aan DE GEMEENTE WAAR U GAAT BOUWEN

U kan het formulier ook persoonlijk komen overhandigen op DE GEMEENTE WAAR U GAAT BOUWEN


Ondergetekende geeft hierbij kennis aan het gemeentebestuur van DE GEMEENTE WAAR U GAAT BOUWEN dat de werken waarvoor zij/hij van het College van Burgemeester en Schepenen een stedenbouwkundige vergunning heeft bekomen kortelings worden aangevat.

 

Nr. van de aanvraag : ……………………………………………………………………..

Nr. energieprestatiebesluit : …………………………………………………………………….

Naam van de vergunninghouder : ……………………………………………………………………..

Plaats van de werken of handelingen : ……………………………………………………………………..

( Straat en huisnummer of bij gebrek daaraan de kadastrale gegevens)

Datum van aanvang der werken : ……………………………………………………………………..

 

Architect die het toezicht op de werken zal uitvoeren

( aankruisen wat van toepassing is en in voorkomend geval de ontbrekende gegevens invullen )
 • O is dezelfde architect als deze die de goedgekeurde plannen heeft opgemaakt
 • O is een andere architect dan deze die de goedgekeurde plannen heeft opgemaakt

Zijn/haar gegevens:

 • Naam : ……………………………………………………………………..
 • Adres : ……………………………………………………………………..
 • Postcode en gemeente : ……………………………………………………………………..
 • Telefoon/Fax : ……………………………………………………………………..

 

De aannemer die de werken zal uitvoeren

( aankruisen wat van toepassing is en in voorkomend geval de ontbrekende gegevens invullen )
 • O wij voeren de werken zelf uit
 • O de werken worden uitgevoerd door een aannemer

Zijn/haar gegevens:

( vermeld de gegevens van de hoofdaannemer die de werken zal uitvoeren of de aannemer die de ruwbouwwerken zal uitvoeren )
 • Naam of firma : ……………………………………………………………………..
 • Adres : ……………………………………………………………………..
 • Postcode en gemeente : ……………………………………………………………………..
 • Telefoon/Fax : ……………………………………………………………………..

 

( Datum en handtekening )

 

 


Prijs en uitvoering (indicatie)

Uitvoerder : Bouwheer
Duur: 0 we(e)k(en)


Hoeveelheid: 0.00
Eenheidsprijs: 0.00 €
-------------------------- -------------------
Totaal: 0 €


googleInArticleEven wachten ...