Wij en onze partners gebruiken cookies om je onze diensten te leveren en je advertenties te tonen die zijn gebaseerd op je interesses.
Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in ons cookiebeleid.

Registreer GRATIS!
Ontdek de voordelen van de Bouw-APP.

koppeling koppeling

Zoek een geschikte aannemer.

Een aannemer voert bouw- en verbouwingswerken uit. De keuze van de aannemer(s) is een belangrijke stap. Vooraleer u een definitieve keuze maakt, moet u nagaan of de aannemer wel betrouwbaar is. Een woning bouwen of verbouwen betekent immers vaak de investering van uw leven.

Als je zelf een aannemer kent op basis van ervaringen van kennissen, vrienden en familie of via mond-tot-mondreclame hoef je meestal niet verder te zoeken. Soms kan ook een architect een aannemer voorstellen die hij vertrouwt.

Maar wat moet je nu doen als je zelf geen aannemer kent? Je kunt hierbij gebruik maken van de volgende tips.

Vraag referenties

Vraag altijd referenties. Neem contact op met de opgegeven personen en ga zelf kijken naar de uitgevoerde werken. Dit geeft vaak een goed beeld van de kwaliteit en de werkwijze van de aannemer.

Je kunt ook op andere manieren nagaan of je met een onderneming in zee kan gaan.


googleInArticle2

De beroepsbekwaamheid

Om met een auto te rijden heb je een rijbewijs nodig. Om te bouwen moet de aannemer voor heel wat bouwactiviteiten aantonen dat hij over voldoende vakkennis en vakmanschap beschikt.

Elke aannemer moet zich immers, met vermelding van de commerciële activiteiten die hij uitvoert, inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) via een ondernemingsloket. Dit loket onderzoekt of de aannemer voldoet aan de vereiste ondernemersvaardigheden en aan de technische kennis als het om een gereglementeerd beroep gaat.

Je kan hier zelf de inschrijving in de KBO controleren met de "KBO zoekfunctie".

Heeft de aannemer een erkenning?

Hoewel de erkenning enkel verplicht is voor openbare werken, houdt ze in dat de financiële draagkracht en de technische capaciteiten van de aannemer werden onderzocht.

Hier vind je de lijst van de erkende aannemers.

Let wel op: het gaat hier om een beperkte lijst van vaak grote bedrijven. Het is niet omdat je je aannemer niet terugvindt dat je daaruit mag afleiden dat hij geen goed werk zou leveren. Het wil enkel zeggen dat hij geen openbare werken uitvoert.

Hoe dan ook is het een pluspunt wanneer de aannemer ook erkend is.

Is de aannemer in orde met zijn sociale en fiscale verplichtingen?

Wanneer een onderneming schulden heeft, kan dit een belangrijke aanwijzing zijn dat zij met financiële problemen kampt.

U kunt dit steeds online nagaan.

  1. Voor de fiscus
  2. Voor de sociale zekerheid (Dit heeft enkel zin als de aannemer werknemers in dienst heeft)

Kwaliteitslabels

Construction Quality

Als consument heeft u er alle belang bij om een beroep te doen op gekwalificeerde en betrouwbare professionelen. Construction Quality (qualibouw) is een vrijwillig initiatief van de bouwsector dat u leidt naar bedrijven die hun kwaliteit en betrouwbaarheid hebben laten controleren.

Een kwaliteitslabel voor ondernemingen in de bouwsector. Specifiek ontwikkeld voor ondernemers die hun klanten spijkerharde garanties durven geven over de kwaliteit van hun werk. Voor ondernemers die hun bedrijf leiden met een visie op lange termijn. Voor wie succes geen doel is op zich, maar een automatisch gevolg van het gevoerde kwaliteitsbeleid.

Qualibouw wil op die manier een flinke steen bijdragen aan het imago van de bouwsector in het algemeen en het succes van de betrokken bedrijven in het bijzonder...

Bescherming voor sleutel-op-de-deur

De woningbouwwet van 9 juli 1971, beter bekend als de wet Breyne, biedt de bouwer van een huis en de koper van een te bouwen woning (verkoop op plan - aanneming sleutel op de deur) een uitgebreide bescherming op verschillende vlakken. Deze wet is dwingend, wat betekent dat men er niet kan van afwijken.

De wet Breyne beoogt een volledige en correcte informatieverstrekking aan de toekomstige eigenaar; daartoe moeten een aantal vermeldingen verplicht schriftelijk in de overeenkomst opgenomen worden.

Zij garandeert de toekomstige eigenaar onder meer:

  1. Bij het sluiten van de overeenkomst mag het voorschot maximaal 5 % van de totale prijs bedragen;
  2. Strikte betalingsmodaliteiten: het saldo is opeisbaar in gedeelten die niet hoger mogen liggen dan de prijs van de reeds uitgevoerde werken;
  3. Een vooraf vastgestelde totaalprijs;
  4. De oplevering gebeurt verplicht in 2 fasen: een voorlopige en een definitieve, waar minimum 1 jaar tussen moet liggen;
  5. Er wordt bovendien een verplichte waarborg voorzien die kan gaan tot 100 %;
  6. Strenge aansprakelijkheidsregels: de verkoper is niet alleen aansprakelijk wegens verborgen gebreken, ook de tienjarige aansprakelijkheid voor zware, zelfs zichtbare gebreken, rust op hem.

De wet verwacht ook van de notaris en de architect naast een algemene informatieverplichting, een bijzondere tussenkomst en controle.

Wanneer passages in de overeenkomst strijdig zijn met deze wet worden deze clausules als ongeschreven beschouwd.

Opgelet

U kunt ook kiezen om met de verschillende aannemers zelf afzonderlijke contracten af te sluiten voor de uitvoering van de verschillende bouwopdrachten. Zo kunt u de ruwbouw, dakwerken, verwarming, elektriciteit, schilderwerken, … telkens apart afspreken en regelen.

Dit houdt wel in dat u of uw architect zelf zal moeten instaan voor de coördinatie van de werken en de coördinatie tussen de verschillende aannemers. De wet Breyne is dan niet van toepassing.

Bron: fgov.be


Prijs en uitvoering (indicatie)

Uitvoerder : Bouwheer
Duur: 0 we(e)k(en)


Hoeveelheid: 0.00
Eenheidsprijs: 0.00 €
-------------------------- -------------------
Totaal: 0 €


googleInArticleEven wachten ...