Wij en onze partners gebruiken cookies om je onze diensten te leveren en je advertenties te tonen die zijn gebaseerd op je interesses.
Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in ons cookiebeleid.

Registreer GRATIS!
Ontdek de voordelen van de Bouw-APP.

koppeling koppeling

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is bouwen met duurzaamheid als doel in alle fase van het bouwproject. Dit betekent een ontwikkeling die rekening houdt met sociale, economische en ecologische processen en structuren, overal in de wereld, op korte en lange termijn.

Principes

 • Energie-efficiëntie: gebruik zuinige productieprocessen en maak producten die zelf minder energie nodig hebben
 • Levensduur & kwaliteit : een langere levensduur en kwalitatieve producten moeten minder vaak worden vervangen worden.
 • Hergebruik en recycling: "Producten moeten worden ontworpen voor voor een nieuw leven na de dood.
 • De Ecologische voetafdruk: Voor iedere gebruikte hulpbron moet de totale ecologische voetafdruk en een schatting van de volledige levensduur beschikbaar zijn
 • Standaardnormen: Deze komen voor een duurzaam ontwerp steeds meer tot ontwikkeling.
 • Gemeenschap & vervangend gebruik : het verschuiven van de wijze van consumptie van persoonlijke eigendom/gebruik van de producten naar een meer gemeenschappelijk gebruik.
 • Regio & hernieuwbaarheid : materialen moeten uit de regio komen en wanneer ze niet meer bruikbaar zijn moeten ze in andere producten verwerkt kunnen worden.

googleInArticle2

In alle fase :

de ontwerpfase

Bepaal vooraf je ambitie & je budget en maak een bewuste keuzes. Het is belangrijk gaat er een goede klik is met de architect en dat hij zich kan inleven in je ideeën en wil meedenken vanaf het eerste ogenblik. De bedoeling van duurzaam ontwerpen is bij het ontwerpen zoveel mogelijk met duurzaamheid rekening te houden. Dat betekent onder meer "het zoveel mogelijk vermijden van negatieve gevolgen voor het milieu, met behulp van doelmatig, intelligent design"[1]en het gebruik van hernieuwbare hulpbronnen. Al zijn technische aspecten van belang, nadrukkelijk betrekt men ecologische, economische en sociale aspecten bij het ontwerp en zoekt men naar een balans.

de bouwfase

Aan het (ver)bouwen van woningen zijn regels verbonden. Men zal steeds aan de bouwtechnische voorschriften moeten voldoen. Dit zijn voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

de gebruiksfase

De Ventilatie: Ventileer voldoende. De Verwarming: Kies voor een lage temperatuurverwarming en een zuinig verwarmingstoestel, zorg ervoor dat je installatie goed is afgesteld. De Elektriciteit: Produceer zelf je stroom en verspil geen elektriciteit. Het water: Spring zuinig om met drinkwater. Verspil geen warm water, verwarm je water met de zon. Leid water in goede banen, koppel regenwater af, buffer het en laat het infiltreren in de bodem De materialen: Kies voor duurzaam geproduceerde of gerecyclede materialen die niet-giftige zijn en weinig energie nog hebben bij de verwerking en hou je huis gezond.

de afbraakfase

Kies voor gerecyclede materialen die niet-giftige zijn en die nog een nieuw leven kunnen kennen na hun dood.

Een duurzaam gebouw moet algemeen aan volgende punten voldoen:

 • energie besparen
 • water besparen
 • (schaarse) materialen besparen
 • een gezond binnenmilieu hebben
 • weinig hinder opleveren wat betreft licht, geluid en dergelijke
 • niet leiden tot vervuiling . Vb. uitstoot CO2
 • uit materialen bestaan die men kan hergebruiken

Prijs en uitvoering (indicatie)

Uitvoerder : Bouwheer
Duur: 0 we(e)k(en)


Hoeveelheid: 0.00
Eenheidsprijs: 0.00 €
-------------------------- -------------------
Totaal: 0 €


googleInArticleEven wachten ...