Wij en onze partners gebruiken cookies om je onze diensten te leveren en je advertenties te tonen die zijn gebaseerd op je interesses.
Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in ons cookiebeleid.

Registreer GRATIS!
Ontdek de voordelen van de Bouw-APP.

koppeling koppeling

Nodige documenten bij het kopen van grond / woning / appartement

Bij aankoop van een grond, een woning of een appartement

Een bodemattest is een formulier dat aangeeft of een grond al dan niet verontreinigd is. Het wordt uitgereikt door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). U bent verplicht een bodemattest aan te vragen wanneer een grond van eigenaar verandert. Let er ook op dat indien er een stookolie tank in de grond zit u een keuringsattest hebt van deze tank.

Bekijk ook de voorgaande stappen "Problemen voorzien" en "Bodem en terreinonderzoek".

googleInArticle2

Enkel bij aankoop van een woning of appartement

Postinterventiedossier (PID)

In het postinterventiedossier (PID) zitten de verschillende plannen van een woning of gebouw, zoals het architectuurplan, maar ook de plannen van de technische installaties zoals de elektriciteit en het sanitair. Daarnaast bevat het dossier ook de namen en contactgegevens van de betrokken architect, veiligheidscoördinator en hoofdaannemers, die het gebouw hebben opgetrokken.

Het postinterventiedossier (PID) wordt opgemaakt door de veiligheidscoördinator of aannemer en hoort bij een woning of gebouw. Het moet gedurende de volledige levensduur van het gebouw bij het gebouw blijven, ook na de verkoop. Zo kan een eigenaar, huurder, architect of aannemer, bij eventuele verbouwingen, op een eenvoudige manier achterhalen welke de structuren van het gebouw zijn, hoe de structuur werd opgebouwd en welke materialen er in een gebouw zitten.

Telkens wanneer er na de oprichting van de woning of het gebouw nog bouwwerken worden uitgevoerd, moeten die vermeld worden in het postinterventiedossier. Alle wijzigingen moeten op de betreffende plannen worden aangeduid, samen met de naam van uitvoerder. Wanneer u zelf werken uitvoert, bent u zelf verantwoordelijk voor het aanvullen van het dossier.

Een postinterventiedossier is verplicht bij elke verkoop van een woning of appartement waarvan de bouw is begonnen na 1 mei 2001 of waaraan werken zijn uitgevoerd sinds 1 mei 2001 door één of meerdere aannemers.
Met vragen over het postinterventiedossier kan u terecht bij de veiligheidscoördinator of aannemer die het dossier heeft opgemaakt of aangevuld. De contactgegevens staan vermeld in het dossier.

Klik hier voor meer informatie.

Energie Prestatie Certificaat:

Van zodra een woning (huis, appartement, serviceflat, studentenkamer, ...) te koop of te huur is, moet de eigenaar het EPC kunnen voorleggen. Zo kunnen kandidaat-kopers of -huurders rekening houden met de energiescore bij hun beslissing. Het EPC bij verkoop en verhuur van woningen wordt opgesteld door een erkend energiedeskundige type A. De eigenaar die zijn woning wil verkopen of verkopen, is daarvoor verantwoordelijk. Ook als beroep wordt gedaan op een immobiliënkantoor of een notaris. Bij verkoop moet het EPC overgedragen worden aan de nieuwe eigenaar.

Klik hier voor meer informatie.

Elektrische keuring:

Elektrische installatie in gebruik genomen voor 1 oktober 1981
Wanneer u een woning verkoopt met een elektrische installatie die in gebruik werd genomen voor 1 oktober 1981, dan bent u verplicht om een keuring van uw elektrische installatie te laten uitvoeren. Enkel wanneer u al een gelijkvormigheidsverslag gebaseerd op het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.) hebt, is dit niet nodig.
Deze keuring mag enkel gebeuren door de erkende controleorganismen (externe website). Het keuringsattest moet u bij de verkoop kunnen voorleggen.
Een controle door een erkend organisme kost ongeveer 100 euro. De controleur kijkt de elektrische installatie na en maakt een keuringsverslag op.
Het attest of keuringsverslag wordt bij de officiële verkoopakte gevoegd. Zonder het keuringsverslag kan de verkoop niet doorgaan. Het keuringsverslag mag zowel positief als negatief zijn.
Let op: Binnen de 18 maanden na de datum van de aankoop moet u uw installatie opnieuw laten keuren. Dit moet niet gebeuren door hetzelfde controleorganisme dat ook het keuringsattest voor verkoop heeft opgemaakt. Bent u nog niet klaar met de werken, dan kan u uitstel aanvragen bij de FOD Economie.

Elektrische installatie in gebruik genomen na 1 oktober 1981
Elektrische installaties die na 1 oktober 1981 in gebruik werden genomen, moeten gekeurd worden voor ze in gebruik gesteld worden. Nadien moet de installatie gekeurd worden om de 25 jaar. Wanneer de installatie niet in orde is, moet deze binnen de 12 maanden in orde gebracht worden en herkeurd worden door hetzelfde keuringsorganisme. Het attest van de eerste keuring of herkeuring volstaan bij de verkoop.
Alle elektrische installaties, ongeacht wanneer ze in gebruik genomen werden, moeten bij een wijziging, verzwaring of uitbreiding gekeurd worden door een erkend controle organisme.

Klik hier voor meer informatie

Bron: vlaanderen.be

Prijs en uitvoering (indicatie)

Uitvoerder : Bouwheer/Makelaar
Duur: 0 we(e)k(en)


Hoeveelheid: 0.00
Eenheidsprijs: 0.00 €
-------------------------- -------------------
Totaal: 0 €


googleInArticleEven wachten ...