Wij en onze partners gebruiken cookies om je onze diensten te leveren en je advertenties te tonen die zijn gebaseerd op je interesses.
Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in ons cookiebeleid.

Registreer GRATIS!
Ontdek de voordelen van de Bouw-APP.

koppeling koppeling

Op welke manier koop je

Je kan op verschillende manieren een stuk grond, een woning of een appartement kopen.

Openbare verkoop 

Een openbare verkoop is een verkoop bij opbod die wordt aangekondigd met aanplakbrieven en publiciteit in de pers.
Daarbij wordt ook meegedeeld:
  1. hoe kandidaat-kopers het goed kunnen bezichtigen 
  2. welke notaris het goed te koop aanbiedt 
  3. waar de verkoop plaatsvindt 
  4. op welke dag en welk uur de verkoop plaatsvindt 
Een openbare verkoop wordt volledig geregeld door de notaris en vindt meestal plaats in een café, een verkoopzaal of op het vredegerecht. Kandidaat-kopers kunnen vooraf bij de notaris alle inlichtingen inwinnen over de verkoopsvoorwaarden.
Op de openbare veiling wijst de notaris het goed toe aan de meestbiedende, mits de eigenaar akkoord gaat. Onmiddellijk daarna wordt de akte opgemaakt en ondertekend. Er is dus geen voorlopige verkoopovereenkomst, zoals bij een verkoop uit de hand.

De koper moet de koopsom en de kosten betalen binnen de termijn die is vastgesteld in de verkoopsvoorwaarden. Voor de koopsom is dat meestal één tot twee maanden na de definitieve toewijzing. Voor de betaling van de kosten varieert de termijn van één tot acht dagen na de definitieve toewijzing. 

De website notaris.be geeft meer informatie over openbare verkopen en legt het verschil uit tussen
  • vrijwillige openbare verkoop 
  • gerechtelijke openbare verkoop
  • gedwongen openbare verkoop

googleInArticle2

Onderhandse verkoop

Als je de eigendom, zonder tussenpersonen, onmiddellijk van de eigenaar koopt. Dan spreken we van een onderhandse verkoop of verkoop uit de hand.

Bij een verkoop uit de hand komen verkoper en koper overeen om een bepaald goed te verkopen voor een bepaalde prijs. De verkoopsvoorwaarden worden in onderling akkoord vastgelegd in een voorlopige verkoopovereenkomst (onderhandse overeenkomst of compromis). Deze overeenkomst is bindend.

Als een koper wat meer bedenktijd wil, kan hij aan de eigenaar een optie vragen. Dat is een eenzijdige verbintenis van de verkoper om binnen een bepaalde termijn (bijvoorbeeld een week) niet aan iemand anders te verkopen. Als de koper binnen deze termijn beslist om te kopen, moet hij dat schriftelijk aan de verkoper laten weten en is de verkoop meteen definitief; dat heet "de optie lichten". Als de koper daarentegen afziet van zijn voornemen tot aankopen en de optie dus niet licht binnen de overeengekomen termijn, gaat de verkoop niet door en mag de eigenaar zijn goed aan een andere gegadigde verkopen.

Aangezien door het lichten van de optie de verkoopovereenkomst automatisch tot stand komt, moeten alle verkoopsvoorwaarden nauwkeurig in de optie opgenomen worden.

Tussenpersoon

Je kan natuurlijk ook een eigendom kopen met bemiddeling van een vastgoedmakelaar. De meeste makelaars hebben een degelijke kennis van zaken waardoor het risico op fouten bij de verkoop worden geminimaliseerd. Maar je betaald wel tot 6% meer omdat de verkoper de makelaar een commissieloon moet betalen.Prijs en uitvoering (indicatie)

Uitvoerder : Bouwheer/Notaris/Makelaar
Duur: 0 we(e)k(en)


Hoeveelheid: 0.00
Eenheidsprijs: 0.00 €
-------------------------- -------------------
Totaal: 0 €


googleInArticleEven wachten ...