Wij en onze partners gebruiken cookies om je onze diensten te leveren en je advertenties te tonen die zijn gebaseerd op je interesses.
Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in ons cookiebeleid.

Registreer GRATIS!
Ontdek de voordelen van de Bouw-APP.

koppeling koppeling

Sleutel op de deur of niet?

Een huis bouwen of verbouwen is geen alledaagse gebeurtenis. Bouwen is één van de belangrijkste beslissingen in uw leven. Maar het houdt ook duidelijke keuzes in, keuzes waarmee u uw hele verdere leven geconfronteerd zal worden.

Een architect kan u daarbij helpen. Hij kan uw vertrouwenspersoon zijn.

De Belgische wetgeving verplicht u een beroep te doen op de tussenkomst van een architect voor elke bouw of verbouwing waarvoor een bouwvergunning vereist is – behalve voor de wettelijk vastgestelde uitzonderingen. De wet van 20 februari 1939 verplicht de tussenkomst van een architect voor het opmaken van de plannen en de controle op de uitvoering van de werken.

De kandidaat-bouwer kan zijn project op verschillende manieren verwezenlijken. Twee formules zijn in België gebruikelijk.

Een woning of verbouwing "op maat"

Hierbij vraagt u een architect om een huis te ontwerpen dat precies tegemoetkomt aan uw persoonlijke wensen. Voor de realisatie slaan de bouwheer en de architect de handen in elkaar. De uitvoering van de werken wordt daarna toevertrouwd aan één of meer aannemers.

Deze formule is in ons land het meest gebruikelijk. De architect ontwerpt uw woning, controleert de uitvoering van de werken en begeleidt u gedurende het volledige bouwproces. De architect fungeert hier als uw persoonlijke raadgever. Deze formule vereist daarom een echte vertrouwensrelatie. U als bouwheer behoudt de vrijheid om zelf het budget te beheren en de aannemer(s) te kiezen. (of de werken zelf uit te voeren)


googleInArticle2

Een sleutel-op-de-deur woning

U kan ook voor een kant-en-klaar huis kiezen. In dat geval koopt u een standaardhuis bij een "promotor", die meestal zelf de architect kiest of voorstelt.

Deze architect werkt in opdracht van de promotor waardoor hij het in sommige gevallen moeilijk zal hebben om uw belangen als toekomstige eigenaar te verdedigen.

Om uw belangen te verdedigen raadt de Orde van Architecten u aan zelf een onafhankelijke architect van uw keuze te raadplegen. Deze "als raadgever optredend architect" handelt totaal onafhankelijk van de promotor en staat u terzijde van bij het ondertekenen van het bouwcontract tot aan de oplevering van de werken.

Bouwen of verbouwen is geen licht werk. Summiere plannen volstaan niet, goedbedoelde maar incompetente adviezen evenmin. De stabiliteit van het gebouw, uw veiligheid en die van de gemeenschap staan immers op het spel.

Een architect kan u tijd en geld besparen door u juiste en budgettair verantwoorde investeringen aan te raden en door alle rekeningen en facturen te controleren. Als onafhankelijk vakman zal de architect erop toezien dat aannemers en promotoren materialen en werkwijzen voorstellen die overeenkomen met de voorschriften van de lastenboeken en uw belangen.

Algemene aannemer (Sleutel of de deur) of afzonderlijke vaklui

U kunt kiezen voor een algemene aannemer die alle werken coördineert. In dat geval heeft u één gesprekspartner en één verantwoordelijke voor de globale prijs en de termijn waarin de werken af moeten zijn. Die coördinatie kost geld (u betaald dus een stuk meer). Als u op een later tijdstip aanpassingen wilt doen gaat dit zeker een meerkost met zich meebrengen.

U kunt ook een beroep doen op afzonderlijke vaklui die elkaar op de werf zullen opvolgen. In dat geval moet u (of uw architect) instaan voor de coördinatie en de planning. Als verschillende aannemers aan de slag zijn, vereist de wet de aanwezigheid van een veiligheidscoördinator. Hij moet de mogelijke risico"s voor de werklieden analyseren en de nodige preventieve maatregelen nemen.

Bron: belgium.be


Prijs en uitvoering (indicatie)

Uitvoerder : Bouwheer
Duur: 0 we(e)k(en)


Hoeveelheid: 0.00
Eenheidsprijs: 0.00 €
-------------------------- -------------------
Totaal: 0 €


googleInArticleEven wachten ...